ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบความไวของเชื้อ Pseudomonas pseudomallei ต่อยา Trimethoprim-Sulfamethoxazole โดยวิธี discdiffusion และการหา MIC

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบความไวของเชื้อ Pseudomonas pseudomallei ต่อยา Trimethoprim-Sulfamethoxazole โดยวิธี discdiffusion และการหา MIC
นักวิจัย : ผกากรอง ลุมพิกานนท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ผกากรอง ลุมพิกานนท์ . (). การศึกษาเปรียบเทียบความไวของเชื้อ Pseudomonas pseudomallei ต่อยา Trimethoprim-Sulfamethoxazole โดยวิธี discdiffusion และการหา MIC.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ผกากรอง ลุมพิกานนท์ . . "การศึกษาเปรียบเทียบความไวของเชื้อ Pseudomonas pseudomallei ต่อยา Trimethoprim-Sulfamethoxazole โดยวิธี discdiffusion และการหา MIC".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ผกากรอง ลุมพิกานนท์ . "การศึกษาเปรียบเทียบความไวของเชื้อ Pseudomonas pseudomallei ต่อยา Trimethoprim-Sulfamethoxazole โดยวิธี discdiffusion และการหา MIC."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
ผกากรอง ลุมพิกานนท์ . การศึกษาเปรียบเทียบความไวของเชื้อ Pseudomonas pseudomallei ต่อยา Trimethoprim-Sulfamethoxazole โดยวิธี discdiffusion และการหา MIC. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .