ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัฒนธรรมเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน :ศึกษากรณีชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากเขื่อน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วัฒนธรรมเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน :ศึกษากรณีชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากเขื่อน
นักวิจัย : กนกวรรณ มะโนรมย์ , ศรีศักร วัลลิโภดม
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : สกว.
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กนกวรรณ มะโนรมย์ , ศรีศักร วัลลิโภดม . (2546). วัฒนธรรมเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน :ศึกษากรณีชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากเขื่อน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กนกวรรณ มะโนรมย์ , ศรีศักร วัลลิโภดม . 2546. "วัฒนธรรมเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน :ศึกษากรณีชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากเขื่อน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กนกวรรณ มะโนรมย์ , ศรีศักร วัลลิโภดม . "วัฒนธรรมเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน :ศึกษากรณีชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากเขื่อน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546. Print.
กนกวรรณ มะโนรมย์ , ศรีศักร วัลลิโภดม . วัฒนธรรมเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน :ศึกษากรณีชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากเขื่อน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2546.