ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาฤทธิ์ต้านเริมของสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาฤทธิ์ต้านเริมของสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี
นักวิจัย : Associate Professor , ประพนธ์ วิไลรัตน์ , Kenneth F. Bastow , พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : สกว.
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
Associate Professor , ประพนธ์ วิไลรัตน์ , Kenneth F. Bastow , พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ . (2547). การศึกษาฤทธิ์ต้านเริมของสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
Associate Professor , ประพนธ์ วิไลรัตน์ , Kenneth F. Bastow , พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ . 2547. "การศึกษาฤทธิ์ต้านเริมของสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
Associate Professor , ประพนธ์ วิไลรัตน์ , Kenneth F. Bastow , พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ . "การศึกษาฤทธิ์ต้านเริมของสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547. Print.
Associate Professor , ประพนธ์ วิไลรัตน์ , Kenneth F. Bastow , พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ . การศึกษาฤทธิ์ต้านเริมของสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2547.