ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แบบจำลองสภาพน้ำท่วมพื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำมูลเพื่อทราบระดับน้ำและพื้นที่น้ำท่วมนองบริเวณเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เทศบาลเมืองวารินชำราบ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แบบจำลองสภาพน้ำท่วมพื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำมูลเพื่อทราบระดับน้ำและพื้นที่น้ำท่วมนองบริเวณเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เทศบาลเมืองวารินชำราบ
นักวิจัย : ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : รัฐบาล
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ . (2549). แบบจำลองสภาพน้ำท่วมพื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำมูลเพื่อทราบระดับน้ำและพื้นที่น้ำท่วมนองบริเวณเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เทศบาลเมืองวารินชำราบ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ . 2549. "แบบจำลองสภาพน้ำท่วมพื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำมูลเพื่อทราบระดับน้ำและพื้นที่น้ำท่วมนองบริเวณเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เทศบาลเมืองวารินชำราบ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ . "แบบจำลองสภาพน้ำท่วมพื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำมูลเพื่อทราบระดับน้ำและพื้นที่น้ำท่วมนองบริเวณเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เทศบาลเมืองวารินชำราบ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ . แบบจำลองสภาพน้ำท่วมพื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำมูลเพื่อทราบระดับน้ำและพื้นที่น้ำท่วมนองบริเวณเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เทศบาลเมืองวารินชำราบ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.