ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาถึงผลกระทบจากสภาวะน้ำท่วมด้านเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำมูลในเขตอำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาถึงผลกระทบจากสภาวะน้ำท่วมด้านเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำมูลในเขตอำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบ
นักวิจัย : ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ , กอปร ศรีนาวิน
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : รัฐบาล
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ , กอปร ศรีนาวิน . (2549). โครงการศึกษาถึงผลกระทบจากสภาวะน้ำท่วมด้านเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำมูลในเขตอำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ , กอปร ศรีนาวิน . 2549. "โครงการศึกษาถึงผลกระทบจากสภาวะน้ำท่วมด้านเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำมูลในเขตอำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ , กอปร ศรีนาวิน . "โครงการศึกษาถึงผลกระทบจากสภาวะน้ำท่วมด้านเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำมูลในเขตอำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ , กอปร ศรีนาวิน . โครงการศึกษาถึงผลกระทบจากสภาวะน้ำท่วมด้านเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำมูลในเขตอำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.