ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพลของความเร็วรอบในการเสียดทานที่มีผลต่อความแข็งแรงของรอบเชื่อมด้วยความเสียดทานภายใต้การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยอื่นๆ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิทธิพลของความเร็วรอบในการเสียดทานที่มีผลต่อความแข็งแรงของรอบเชื่อมด้วยความเสียดทานภายใต้การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยอื่นๆ
นักวิจัย : ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ , สุริยา โชคสวัสดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ , สุริยา โชคสวัสดิ์ . (2553). อิทธิพลของความเร็วรอบในการเสียดทานที่มีผลต่อความแข็งแรงของรอบเชื่อมด้วยความเสียดทานภายใต้การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยอื่นๆ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ , สุริยา โชคสวัสดิ์ . 2553. "อิทธิพลของความเร็วรอบในการเสียดทานที่มีผลต่อความแข็งแรงของรอบเชื่อมด้วยความเสียดทานภายใต้การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยอื่นๆ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ , สุริยา โชคสวัสดิ์ . "อิทธิพลของความเร็วรอบในการเสียดทานที่มีผลต่อความแข็งแรงของรอบเชื่อมด้วยความเสียดทานภายใต้การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยอื่นๆ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ , สุริยา โชคสวัสดิ์ . อิทธิพลของความเร็วรอบในการเสียดทานที่มีผลต่อความแข็งแรงของรอบเชื่อมด้วยความเสียดทานภายใต้การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยอื่นๆ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.