ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการตอบสนองเชิงกลไฟฟ้าของร่างแหพอลิเมอร์แบบแทรกสอดนำฟ้าได้ของพอลิธิโอฟิน/ไดอิเล็กทริกอิลาสโตเมอรื

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการตอบสนองเชิงกลไฟฟ้าของร่างแหพอลิเมอร์แบบแทรกสอดนำฟ้าได้ของพอลิธิโอฟิน/ไดอิเล็กทริกอิลาสโตเมอรื
นักวิจัย : ดรรชนี พัทธวรากร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดรรชนี พัทธวรากร . (2555). การศึกษาการตอบสนองเชิงกลไฟฟ้าของร่างแหพอลิเมอร์แบบแทรกสอดนำฟ้าได้ของพอลิธิโอฟิน/ไดอิเล็กทริกอิลาสโตเมอรื.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ดรรชนี พัทธวรากร . 2555. "การศึกษาการตอบสนองเชิงกลไฟฟ้าของร่างแหพอลิเมอร์แบบแทรกสอดนำฟ้าได้ของพอลิธิโอฟิน/ไดอิเล็กทริกอิลาสโตเมอรื".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ดรรชนี พัทธวรากร . "การศึกษาการตอบสนองเชิงกลไฟฟ้าของร่างแหพอลิเมอร์แบบแทรกสอดนำฟ้าได้ของพอลิธิโอฟิน/ไดอิเล็กทริกอิลาสโตเมอรื."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
ดรรชนี พัทธวรากร . การศึกษาการตอบสนองเชิงกลไฟฟ้าของร่างแหพอลิเมอร์แบบแทรกสอดนำฟ้าได้ของพอลิธิโอฟิน/ไดอิเล็กทริกอิลาสโตเมอรื. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.