ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาและพัฒนาขบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพเถ้าลอยไปสู่วัสดุประเภทซีโอไลท์และการศึกษาคุณสมบัติสารซีโอไลท์อิออนของวัสดุที่สังเคราะห์ได้

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาและพัฒนาขบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพเถ้าลอยไปสู่วัสดุประเภทซีโอไลท์และการศึกษาคุณสมบัติสารซีโอไลท์อิออนของวัสดุที่สังเคราะห์ได้
นักวิจัย : เกตุ กรุดพันธ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เกตุ กรุดพันธ์ . (2546). การศึกษาและพัฒนาขบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพเถ้าลอยไปสู่วัสดุประเภทซีโอไลท์และการศึกษาคุณสมบัติสารซีโอไลท์อิออนของวัสดุที่สังเคราะห์ได้.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เกตุ กรุดพันธ์ . 2546. "การศึกษาและพัฒนาขบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพเถ้าลอยไปสู่วัสดุประเภทซีโอไลท์และการศึกษาคุณสมบัติสารซีโอไลท์อิออนของวัสดุที่สังเคราะห์ได้".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เกตุ กรุดพันธ์ . "การศึกษาและพัฒนาขบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพเถ้าลอยไปสู่วัสดุประเภทซีโอไลท์และการศึกษาคุณสมบัติสารซีโอไลท์อิออนของวัสดุที่สังเคราะห์ได้."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546. Print.
เกตุ กรุดพันธ์ . การศึกษาและพัฒนาขบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพเถ้าลอยไปสู่วัสดุประเภทซีโอไลท์และการศึกษาคุณสมบัติสารซีโอไลท์อิออนของวัสดุที่สังเคราะห์ได้. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2546.