ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบสตอปโฟลพร้อมแลปแอทวาล์วที่ใช้แนวทางจลนพลศาสตร์ในไมโครฟลูอิดิกซ์ (คปก. รุ่นที่ 7)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบสตอปโฟลพร้อมแลปแอทวาล์วที่ใช้แนวทางจลนพลศาสตร์ในไมโครฟลูอิดิกซ์ (คปก. รุ่นที่ 7)
นักวิจัย : เกตุ กรุดพันธ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เกตุ กรุดพันธ์ . (2550). การพัฒนาระบบสตอปโฟลพร้อมแลปแอทวาล์วที่ใช้แนวทางจลนพลศาสตร์ในไมโครฟลูอิดิกซ์ (คปก. รุ่นที่ 7).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เกตุ กรุดพันธ์ . 2550. "การพัฒนาระบบสตอปโฟลพร้อมแลปแอทวาล์วที่ใช้แนวทางจลนพลศาสตร์ในไมโครฟลูอิดิกซ์ (คปก. รุ่นที่ 7)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เกตุ กรุดพันธ์ . "การพัฒนาระบบสตอปโฟลพร้อมแลปแอทวาล์วที่ใช้แนวทางจลนพลศาสตร์ในไมโครฟลูอิดิกซ์ (คปก. รุ่นที่ 7)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
เกตุ กรุดพันธ์ . การพัฒนาระบบสตอปโฟลพร้อมแลปแอทวาล์วที่ใช้แนวทางจลนพลศาสตร์ในไมโครฟลูอิดิกซ์ (คปก. รุ่นที่ 7). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.