ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาลักษณะเฉพาะและการทดสอบคุณสมบัติทางแม่เหล็กของอนุภาคเหล็กขนาดนาโนหุ้มด้วยคาร์บอน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาลักษณะเฉพาะและการทดสอบคุณสมบัติทางแม่เหล็กของอนุภาคเหล็กขนาดนาโนหุ้มด้วยคาร์บอน
นักวิจัย : พิศิษฐ์ สิงห์ใจ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิศิษฐ์ สิงห์ใจ . (2549). การหาลักษณะเฉพาะและการทดสอบคุณสมบัติทางแม่เหล็กของอนุภาคเหล็กขนาดนาโนหุ้มด้วยคาร์บอน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พิศิษฐ์ สิงห์ใจ . 2549. "การหาลักษณะเฉพาะและการทดสอบคุณสมบัติทางแม่เหล็กของอนุภาคเหล็กขนาดนาโนหุ้มด้วยคาร์บอน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พิศิษฐ์ สิงห์ใจ . "การหาลักษณะเฉพาะและการทดสอบคุณสมบัติทางแม่เหล็กของอนุภาคเหล็กขนาดนาโนหุ้มด้วยคาร์บอน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
พิศิษฐ์ สิงห์ใจ . การหาลักษณะเฉพาะและการทดสอบคุณสมบัติทางแม่เหล็กของอนุภาคเหล็กขนาดนาโนหุ้มด้วยคาร์บอน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.