ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปลูกท่อนาโนในระบบแก๊สที่อุณหภูมิสูง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปลูกท่อนาโนในระบบแก๊สที่อุณหภูมิสูง
นักวิจัย : พิศิษฐ์ สิงห์ใจ , สมชาย ทองเต็ม
คำค้น : การปลูกท่อนาโน , แก๊สที่อุณหภูมิสูง
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาการปลูกท่อนาโนในระบบแก๊สที่อุณหภูมิสูง

บรรณานุกรม :
พิศิษฐ์ สิงห์ใจ , สมชาย ทองเต็ม . (2549). การปลูกท่อนาโนในระบบแก๊สที่อุณหภูมิสูง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พิศิษฐ์ สิงห์ใจ , สมชาย ทองเต็ม . 2549. "การปลูกท่อนาโนในระบบแก๊สที่อุณหภูมิสูง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พิศิษฐ์ สิงห์ใจ , สมชาย ทองเต็ม . "การปลูกท่อนาโนในระบบแก๊สที่อุณหภูมิสูง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
พิศิษฐ์ สิงห์ใจ , สมชาย ทองเต็ม . การปลูกท่อนาโนในระบบแก๊สที่อุณหภูมิสูง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.