ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาทางทฤษฎีของอันตรกิริยาระหว่างสารยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 ในกลุ่มสารอนุพันธ์ไดเอริลไพริมิดินในระดับโมเลกุลโดยใช้ระเบียบวิธีการคำนวณโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้ง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาทางทฤษฎีของอันตรกิริยาระหว่างสารยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 ในกลุ่มสารอนุพันธ์ไดเอริลไพริมิดินในระดับโมเลกุลโดยใช้ระเบียบวิธีการคำนวณโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้ง
นักวิจัย : พรพรรณ พึ่งโพธิ์ , ภัทราวรรณ ศรีภา , อรดี พันธ์กว้าง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรพรรณ พึ่งโพธิ์ , ภัทราวรรณ ศรีภา , อรดี พันธ์กว้าง . (2552). การศึกษาทางทฤษฎีของอันตรกิริยาระหว่างสารยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 ในกลุ่มสารอนุพันธ์ไดเอริลไพริมิดินในระดับโมเลกุลโดยใช้ระเบียบวิธีการคำนวณโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้ง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรพรรณ พึ่งโพธิ์ , ภัทราวรรณ ศรีภา , อรดี พันธ์กว้าง . 2552. "การศึกษาทางทฤษฎีของอันตรกิริยาระหว่างสารยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 ในกลุ่มสารอนุพันธ์ไดเอริลไพริมิดินในระดับโมเลกุลโดยใช้ระเบียบวิธีการคำนวณโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้ง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรพรรณ พึ่งโพธิ์ , ภัทราวรรณ ศรีภา , อรดี พันธ์กว้าง . "การศึกษาทางทฤษฎีของอันตรกิริยาระหว่างสารยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 ในกลุ่มสารอนุพันธ์ไดเอริลไพริมิดินในระดับโมเลกุลโดยใช้ระเบียบวิธีการคำนวณโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้ง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
พรพรรณ พึ่งโพธิ์ , ภัทราวรรณ ศรีภา , อรดี พันธ์กว้าง . การศึกษาทางทฤษฎีของอันตรกิริยาระหว่างสารยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 ในกลุ่มสารอนุพันธ์ไดเอริลไพริมิดินในระดับโมเลกุลโดยใช้ระเบียบวิธีการคำนวณโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้ง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.