ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณค่าทางโภชนาการของเห็ดกระด้าง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณค่าทางโภชนาการของเห็ดกระด้าง
นักวิจัย : จันทรพร ทองเอกแก้ว , ประจักษ์ จันทร์ตรี , ธนาพร พบลาภ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จันทรพร ทองเอกแก้ว , ประจักษ์ จันทร์ตรี , ธนาพร พบลาภ . (2552). คุณค่าทางโภชนาการของเห็ดกระด้าง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จันทรพร ทองเอกแก้ว , ประจักษ์ จันทร์ตรี , ธนาพร พบลาภ . 2552. "คุณค่าทางโภชนาการของเห็ดกระด้าง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จันทรพร ทองเอกแก้ว , ประจักษ์ จันทร์ตรี , ธนาพร พบลาภ . "คุณค่าทางโภชนาการของเห็ดกระด้าง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
จันทรพร ทองเอกแก้ว , ประจักษ์ จันทร์ตรี , ธนาพร พบลาภ . คุณค่าทางโภชนาการของเห็ดกระด้าง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.