ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงต้นแบบโดยใช้สารสีย้อมไวแสงชนิดใหม่

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงต้นแบบโดยใช้สารสีย้อมไวแสงชนิดใหม่
นักวิจัย : กมลวรรณ ธรรมเจริญ , ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข , สายันต์ แสงสุวรรณ , ทินกร แก้วอินทร์ , ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ , วินิช พรมอารักษ์ , ชัยยุทธ แซ่กัง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กมลวรรณ ธรรมเจริญ , ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข , สายันต์ แสงสุวรรณ , ทินกร แก้วอินทร์ , ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ , วินิช พรมอารักษ์ , ชัยยุทธ แซ่กัง . (2554). การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงต้นแบบโดยใช้สารสีย้อมไวแสงชนิดใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กมลวรรณ ธรรมเจริญ , ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข , สายันต์ แสงสุวรรณ , ทินกร แก้วอินทร์ , ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ , วินิช พรมอารักษ์ , ชัยยุทธ แซ่กัง . 2554. "การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงต้นแบบโดยใช้สารสีย้อมไวแสงชนิดใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กมลวรรณ ธรรมเจริญ , ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข , สายันต์ แสงสุวรรณ , ทินกร แก้วอินทร์ , ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ , วินิช พรมอารักษ์ , ชัยยุทธ แซ่กัง . "การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงต้นแบบโดยใช้สารสีย้อมไวแสงชนิดใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
กมลวรรณ ธรรมเจริญ , ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข , สายันต์ แสงสุวรรณ , ทินกร แก้วอินทร์ , ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ , วินิช พรมอารักษ์ , ชัยยุทธ แซ่กัง . การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงต้นแบบโดยใช้สารสีย้อมไวแสงชนิดใหม่. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.