ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิระหว่างการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ที่เกิดจากการใส่แหล่งจุลินทรีย์ที่ต่างกัน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิระหว่างการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ที่เกิดจากการใส่แหล่งจุลินทรีย์ที่ต่างกัน
นักวิจัย : สมภพ สนองราษฎร์ , รุ่งนภา ทับหนองฮี , ประกิตติ์ สีหนนทน์ , จิตรตรา เพียภูเขียว
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมภพ สนองราษฎร์ , รุ่งนภา ทับหนองฮี , ประกิตติ์ สีหนนทน์ , จิตรตรา เพียภูเขียว . (2552). การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิระหว่างการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ที่เกิดจากการใส่แหล่งจุลินทรีย์ที่ต่างกัน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สมภพ สนองราษฎร์ , รุ่งนภา ทับหนองฮี , ประกิตติ์ สีหนนทน์ , จิตรตรา เพียภูเขียว . 2552. "การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิระหว่างการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ที่เกิดจากการใส่แหล่งจุลินทรีย์ที่ต่างกัน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สมภพ สนองราษฎร์ , รุ่งนภา ทับหนองฮี , ประกิตติ์ สีหนนทน์ , จิตรตรา เพียภูเขียว . "การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิระหว่างการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ที่เกิดจากการใส่แหล่งจุลินทรีย์ที่ต่างกัน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
สมภพ สนองราษฎร์ , รุ่งนภา ทับหนองฮี , ประกิตติ์ สีหนนทน์ , จิตรตรา เพียภูเขียว . การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิระหว่างการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ที่เกิดจากการใส่แหล่งจุลินทรีย์ที่ต่างกัน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.