ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
นักวิจัย : กฤษฎา ณ หนองคาย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กฤษฎา ณ หนองคาย . (2556). การประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี.
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
กฤษฎา ณ หนองคาย . 2556. "การประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี".
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
กฤษฎา ณ หนองคาย . "การประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี."
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2556. Print.
กฤษฎา ณ หนองคาย . การประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี. อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี; 2556.