ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการสืบค้นอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการสืบค้นอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
นักวิจัย : จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต . (2556). การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการสืบค้นอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต . 2556. "การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการสืบค้นอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี".
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต . "การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการสืบค้นอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี."
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2556. Print.
จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต . การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการสืบค้นอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี; 2556.