ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยวชาวลาวในจังหวัดอุดรธานี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยวชาวลาวในจังหวัดอุดรธานี
นักวิจัย : วสันต์ พลั่วพันธ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วสันต์ พลั่วพันธ์ . (2557). ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยวชาวลาวในจังหวัดอุดรธานี.
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
วสันต์ พลั่วพันธ์ . 2557. "ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยวชาวลาวในจังหวัดอุดรธานี".
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
วสันต์ พลั่วพันธ์ . "ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยวชาวลาวในจังหวัดอุดรธานี."
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2557. Print.
วสันต์ พลั่วพันธ์ . ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยวชาวลาวในจังหวัดอุดรธานี. อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี; 2557.