ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบการช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ RTI MODEL

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบการช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ RTI MODEL
นักวิจัย : จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต . (2557). การพัฒนาระบบการช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ RTI MODEL.
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต . 2557. "การพัฒนาระบบการช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ RTI MODEL".
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต . "การพัฒนาระบบการช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ RTI MODEL."
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2557. Print.
จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต . การพัฒนาระบบการช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ RTI MODEL. อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี; 2557.