ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิธีการแบบผสมสำหรับปัญหาสมดุลและจุดตรึงของการส่งชนิดกึ่งไม่ขยายเชิงเส้นกำกับ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิธีการแบบผสมสำหรับปัญหาสมดุลและจุดตรึงของการส่งชนิดกึ่งไม่ขยายเชิงเส้นกำกับ
นักวิจัย : ณรงค์ฤทธิ์ ปุตุรงค์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณรงค์ฤทธิ์ ปุตุรงค์ . (2556). วิธีการแบบผสมสำหรับปัญหาสมดุลและจุดตรึงของการส่งชนิดกึ่งไม่ขยายเชิงเส้นกำกับ.
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
ณรงค์ฤทธิ์ ปุตุรงค์ . 2556. "วิธีการแบบผสมสำหรับปัญหาสมดุลและจุดตรึงของการส่งชนิดกึ่งไม่ขยายเชิงเส้นกำกับ".
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
ณรงค์ฤทธิ์ ปุตุรงค์ . "วิธีการแบบผสมสำหรับปัญหาสมดุลและจุดตรึงของการส่งชนิดกึ่งไม่ขยายเชิงเส้นกำกับ."
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2556. Print.
ณรงค์ฤทธิ์ ปุตุรงค์ . วิธีการแบบผสมสำหรับปัญหาสมดุลและจุดตรึงของการส่งชนิดกึ่งไม่ขยายเชิงเส้นกำกับ. อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี; 2556.