ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปฏิสัมพันธ์ของครูกับนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดอุดรธานี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปฏิสัมพันธ์ของครูกับนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดอุดรธานี
นักวิจัย : ดาริกา แย้มรับบุญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดาริกา แย้มรับบุญ . (2556). การศึกษาปฏิสัมพันธ์ของครูกับนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดอุดรธานี.
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
ดาริกา แย้มรับบุญ . 2556. "การศึกษาปฏิสัมพันธ์ของครูกับนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดอุดรธานี".
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
ดาริกา แย้มรับบุญ . "การศึกษาปฏิสัมพันธ์ของครูกับนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดอุดรธานี."
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2556. Print.
ดาริกา แย้มรับบุญ . การศึกษาปฏิสัมพันธ์ของครูกับนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดอุดรธานี. อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี; 2556.