ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบโดยใช้ RTI Model

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบโดยใช้ RTI Model
นักวิจัย : จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต . (2555). การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบโดยใช้ RTI Model.
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต . 2555. "การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบโดยใช้ RTI Model".
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต . "การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบโดยใช้ RTI Model."
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2555. Print.
จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต . การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบโดยใช้ RTI Model. อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี; 2555.