ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของครูพันธุ์ใหม่ให้แก่นักศึกษาครู 5 ปี สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของครูพันธุ์ใหม่ให้แก่นักศึกษาครู 5 ปี สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
นักวิจัย : พงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์ . (2555). การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของครูพันธุ์ใหม่ให้แก่นักศึกษาครู 5 ปี สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
พงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์ . 2555. "การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของครูพันธุ์ใหม่ให้แก่นักศึกษาครู 5 ปี สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน".
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
พงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์ . "การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของครูพันธุ์ใหม่ให้แก่นักศึกษาครู 5 ปี สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน."
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2555. Print.
พงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์ . การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของครูพันธุ์ใหม่ให้แก่นักศึกษาครู 5 ปี สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน. อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี; 2555.