ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเข้าลู่ของแบบแผนทำซ้ำค่ากลาง 3 ชั้น สำหรับการส่งชนิดกึ่งไม่ขยายเชิงเส้นกำกับ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเข้าลู่ของแบบแผนทำซ้ำค่ากลาง 3 ชั้น สำหรับการส่งชนิดกึ่งไม่ขยายเชิงเส้นกำกับ
นักวิจัย : ณรงค์ฤทธิ์ ปุตุรงค์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณรงค์ฤทธิ์ ปุตุรงค์ . (2552). การเข้าลู่ของแบบแผนทำซ้ำค่ากลาง 3 ชั้น สำหรับการส่งชนิดกึ่งไม่ขยายเชิงเส้นกำกับ.
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
ณรงค์ฤทธิ์ ปุตุรงค์ . 2552. "การเข้าลู่ของแบบแผนทำซ้ำค่ากลาง 3 ชั้น สำหรับการส่งชนิดกึ่งไม่ขยายเชิงเส้นกำกับ".
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
ณรงค์ฤทธิ์ ปุตุรงค์ . "การเข้าลู่ของแบบแผนทำซ้ำค่ากลาง 3 ชั้น สำหรับการส่งชนิดกึ่งไม่ขยายเชิงเส้นกำกับ."
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2552. Print.
ณรงค์ฤทธิ์ ปุตุรงค์ . การเข้าลู่ของแบบแผนทำซ้ำค่ากลาง 3 ชั้น สำหรับการส่งชนิดกึ่งไม่ขยายเชิงเส้นกำกับ. อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี; 2552.