ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาครูด้านการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาครูด้านการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
นักวิจัย : พงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์ . (2553). การพัฒนาครูด้านการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
พงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์ . 2553. "การพัฒนาครูด้านการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี".
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
พงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์ . "การพัฒนาครูด้านการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี."
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2553. Print.
พงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์ . การพัฒนาครูด้านการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี; 2553.