ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วรนท้องถิ่น : กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วรนท้องถิ่น : กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย
นักวิจัย : ชาติชาย ม่วงปฐม
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชาติชาย ม่วงปฐม . (2551). การรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วรนท้องถิ่น : กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย.
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
ชาติชาย ม่วงปฐม . 2551. "การรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วรนท้องถิ่น : กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย".
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
ชาติชาย ม่วงปฐม . "การรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วรนท้องถิ่น : กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย."
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2551. Print.
ชาติชาย ม่วงปฐม . การรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วรนท้องถิ่น : กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย. อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี; 2551.