ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นการพัฒนาทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ผู้เรียนสำหรับครูคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่3

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นการพัฒนาทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ผู้เรียนสำหรับครูคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่3
นักวิจัย : ศรีสุรางค์ ทีนะกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศรีสุรางค์ ทีนะกุล . (2554). การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นการพัฒนาทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ผู้เรียนสำหรับครูคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่3.
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
ศรีสุรางค์ ทีนะกุล . 2554. "การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นการพัฒนาทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ผู้เรียนสำหรับครูคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่3".
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
ศรีสุรางค์ ทีนะกุล . "การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นการพัฒนาทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ผู้เรียนสำหรับครูคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่3."
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2554. Print.
ศรีสุรางค์ ทีนะกุล . การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นการพัฒนาทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ผู้เรียนสำหรับครูคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่3. อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี; 2554.