ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาครูในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (ชุดโครงการดำเนินการพัฒนาวิชาชีพครู)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาครูในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (ชุดโครงการดำเนินการพัฒนาวิชาชีพครู)
นักวิจัย : พงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์ . (2548). การพัฒนาครูในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (ชุดโครงการดำเนินการพัฒนาวิชาชีพครู).
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
พงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์ . 2548. "การพัฒนาครูในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (ชุดโครงการดำเนินการพัฒนาวิชาชีพครู)".
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
พงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์ . "การพัฒนาครูในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (ชุดโครงการดำเนินการพัฒนาวิชาชีพครู)."
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2548. Print.
พงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์ . การพัฒนาครูในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (ชุดโครงการดำเนินการพัฒนาวิชาชีพครู). อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี; 2548.