ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปฏิรูปการเรียนทั้งโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูของสถาบันราชภัฏอุดรธานี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปฏิรูปการเรียนทั้งโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูของสถาบันราชภัฏอุดรธานี
นักวิจัย : พงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์ . (2547). การปฏิรูปการเรียนทั้งโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูของสถาบันราชภัฏอุดรธานี.
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
พงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์ . 2547. "การปฏิรูปการเรียนทั้งโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูของสถาบันราชภัฏอุดรธานี".
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
พงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์ . "การปฏิรูปการเรียนทั้งโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูของสถาบันราชภัฏอุดรธานี."
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2547. Print.
พงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์ . การปฏิรูปการเรียนทั้งโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูของสถาบันราชภัฏอุดรธานี. อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี; 2547.