ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แม่ท่านาฏศิลป์ในรำมวยโบราณ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แม่ท่านาฏศิลป์ในรำมวยโบราณ
นักวิจัย : พจน์มาลย์ สมรรคบุตร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พจน์มาลย์ สมรรคบุตร . (2545). แม่ท่านาฏศิลป์ในรำมวยโบราณ.
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
พจน์มาลย์ สมรรคบุตร . 2545. "แม่ท่านาฏศิลป์ในรำมวยโบราณ".
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
พจน์มาลย์ สมรรคบุตร . "แม่ท่านาฏศิลป์ในรำมวยโบราณ."
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2545. Print.
พจน์มาลย์ สมรรคบุตร . แม่ท่านาฏศิลป์ในรำมวยโบราณ. อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี; 2545.