ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาอันตรกิริยาในการจับของไดเอริลไพริมิดีนในเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไดวี-1 ชนิดดั้งเดิมและชนิดกลายพันธุ์แบบสองตำแหน่งบนพื้นฐานการออกแบบโมเลกุลทางเคมีคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาอันตรกิริยาในการจับของไดเอริลไพริมิดีนในเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไดวี-1 ชนิดดั้งเดิมและชนิดกลายพันธุ์แบบสองตำแหน่งบนพื้นฐานการออกแบบโมเลกุลทางเคมีคอมพิวเตอร์
นักวิจัย : พรพรรณ พึ่งโพธิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรพรรณ พึ่งโพธิ์ . (2553). การศึกษาอันตรกิริยาในการจับของไดเอริลไพริมิดีนในเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไดวี-1 ชนิดดั้งเดิมและชนิดกลายพันธุ์แบบสองตำแหน่งบนพื้นฐานการออกแบบโมเลกุลทางเคมีคอมพิวเตอร์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรพรรณ พึ่งโพธิ์ . 2553. "การศึกษาอันตรกิริยาในการจับของไดเอริลไพริมิดีนในเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไดวี-1 ชนิดดั้งเดิมและชนิดกลายพันธุ์แบบสองตำแหน่งบนพื้นฐานการออกแบบโมเลกุลทางเคมีคอมพิวเตอร์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรพรรณ พึ่งโพธิ์ . "การศึกษาอันตรกิริยาในการจับของไดเอริลไพริมิดีนในเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไดวี-1 ชนิดดั้งเดิมและชนิดกลายพันธุ์แบบสองตำแหน่งบนพื้นฐานการออกแบบโมเลกุลทางเคมีคอมพิวเตอร์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
พรพรรณ พึ่งโพธิ์ . การศึกษาอันตรกิริยาในการจับของไดเอริลไพริมิดีนในเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไดวี-1 ชนิดดั้งเดิมและชนิดกลายพันธุ์แบบสองตำแหน่งบนพื้นฐานการออกแบบโมเลกุลทางเคมีคอมพิวเตอร์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.