ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแสดงผลการค้นหาไฟล์มัลติมีเดียแบบ 3 มิติ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแสดงผลการค้นหาไฟล์มัลติมีเดียแบบ 3 มิติ
นักวิจัย : ไพศาล มุณีสว่าง , ไพศาล มุณีสว่าง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : เงินรายได้ ม.นเรศวร
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ไพศาล มุณีสว่าง , ไพศาล มุณีสว่าง . (2553). การแสดงผลการค้นหาไฟล์มัลติมีเดียแบบ 3 มิติ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ไพศาล มุณีสว่าง , ไพศาล มุณีสว่าง . 2553. "การแสดงผลการค้นหาไฟล์มัลติมีเดียแบบ 3 มิติ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ไพศาล มุณีสว่าง , ไพศาล มุณีสว่าง . "การแสดงผลการค้นหาไฟล์มัลติมีเดียแบบ 3 มิติ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
ไพศาล มุณีสว่าง , ไพศาล มุณีสว่าง . การแสดงผลการค้นหาไฟล์มัลติมีเดียแบบ 3 มิติ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.