ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชา การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชา การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
นักวิจัย : ณัฐพงษ์ ไผทฉันท์ , ณัฐพงษ์ ไผทฉันท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : เงินรายได้ ม.นเรศวร
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณัฐพงษ์ ไผทฉันท์ , ณัฐพงษ์ ไผทฉันท์ . (2551). โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชา การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ณัฐพงษ์ ไผทฉันท์ , ณัฐพงษ์ ไผทฉันท์ . 2551. "โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชา การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ณัฐพงษ์ ไผทฉันท์ , ณัฐพงษ์ ไผทฉันท์ . "โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชา การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
ณัฐพงษ์ ไผทฉันท์ , ณัฐพงษ์ ไผทฉันท์ . โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชา การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.