ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพลของพารามิเตอร์ในแบบจำลอง NAM

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิทธิพลของพารามิเตอร์ในแบบจำลอง NAM
นักวิจัย : ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ , ทวีศักดิ์ วังไพศาล , กอปร ศรีนาวิน , ธนภร ทวีวุฒิ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ , ทวีศักดิ์ วังไพศาล , กอปร ศรีนาวิน , ธนภร ทวีวุฒิ . (2552). อิทธิพลของพารามิเตอร์ในแบบจำลอง NAM.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ , ทวีศักดิ์ วังไพศาล , กอปร ศรีนาวิน , ธนภร ทวีวุฒิ . 2552. "อิทธิพลของพารามิเตอร์ในแบบจำลอง NAM".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ , ทวีศักดิ์ วังไพศาล , กอปร ศรีนาวิน , ธนภร ทวีวุฒิ . "อิทธิพลของพารามิเตอร์ในแบบจำลอง NAM."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ , ทวีศักดิ์ วังไพศาล , กอปร ศรีนาวิน , ธนภร ทวีวุฒิ . อิทธิพลของพารามิเตอร์ในแบบจำลอง NAM. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.