ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเฝ้าระวังติดตามปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาและผลการให้คำปรึกษาด้านยาของเภสัชกรต่อความร่วมมือในการใช้ยาตามสั่งในผู้ป่วยเอดส์เด็ก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเฝ้าระวังติดตามปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาและผลการให้คำปรึกษาด้านยาของเภสัชกรต่อความร่วมมือในการใช้ยาตามสั่งในผู้ป่วยเอดส์เด็ก
นักวิจัย : วิลาสินี หิรัญพาณิช
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิลาสินี หิรัญพาณิช . (). การเฝ้าระวังติดตามปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาและผลการให้คำปรึกษาด้านยาของเภสัชกรต่อความร่วมมือในการใช้ยาตามสั่งในผู้ป่วยเอดส์เด็ก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิลาสินี หิรัญพาณิช . . "การเฝ้าระวังติดตามปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาและผลการให้คำปรึกษาด้านยาของเภสัชกรต่อความร่วมมือในการใช้ยาตามสั่งในผู้ป่วยเอดส์เด็ก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิลาสินี หิรัญพาณิช . "การเฝ้าระวังติดตามปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาและผลการให้คำปรึกษาด้านยาของเภสัชกรต่อความร่วมมือในการใช้ยาตามสั่งในผู้ป่วยเอดส์เด็ก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
วิลาสินี หิรัญพาณิช . การเฝ้าระวังติดตามปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาและผลการให้คำปรึกษาด้านยาของเภสัชกรต่อความร่วมมือในการใช้ยาตามสั่งในผู้ป่วยเอดส์เด็ก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .