ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความมีชีวิตของละอองเกสรส้มโอพันธุ์ขาวทองดีที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4, -20 และ -80 องศาเซลเซียส

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความมีชีวิตของละอองเกสรส้มโอพันธุ์ขาวทองดีที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4, -20 และ -80 องศาเซลเซียส
นักวิจัย : ทินน์ พรหมโชติ , สุพล พันธ์จันทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทินน์ พรหมโชติ , สุพล พันธ์จันทร์ . (2552). ความมีชีวิตของละอองเกสรส้มโอพันธุ์ขาวทองดีที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4, -20 และ -80 องศาเซลเซียส.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ทินน์ พรหมโชติ , สุพล พันธ์จันทร์ . 2552. "ความมีชีวิตของละอองเกสรส้มโอพันธุ์ขาวทองดีที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4, -20 และ -80 องศาเซลเซียส".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ทินน์ พรหมโชติ , สุพล พันธ์จันทร์ . "ความมีชีวิตของละอองเกสรส้มโอพันธุ์ขาวทองดีที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4, -20 และ -80 องศาเซลเซียส."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
ทินน์ พรหมโชติ , สุพล พันธ์จันทร์ . ความมีชีวิตของละอองเกสรส้มโอพันธุ์ขาวทองดีที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4, -20 และ -80 องศาเซลเซียส. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.