ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปลาในบริเวณอ่าวและแม่น้ำปากพนังกับการจัดการเขื่อนกั้นความเค็ม, ส่วนที่ 2: แบบจำลองการกินอาหาร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปลาในบริเวณอ่าวและแม่น้ำปากพนังกับการจัดการเขื่อนกั้นความเค็ม, ส่วนที่ 2: แบบจำลองการกินอาหาร
นักวิจัย : ปิยะพงษ์ โชติพันธุ์ , อมรศักดิ์ สวัสดี , สุธีระ ทองขาว , ธนิษฐา ทรรพนันทน์ ใจดี , ทวนทอง จุฑาเกตุ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปิยะพงษ์ โชติพันธุ์ , อมรศักดิ์ สวัสดี , สุธีระ ทองขาว , ธนิษฐา ทรรพนันทน์ ใจดี , ทวนทอง จุฑาเกตุ . (2552). ปลาในบริเวณอ่าวและแม่น้ำปากพนังกับการจัดการเขื่อนกั้นความเค็ม, ส่วนที่ 2: แบบจำลองการกินอาหาร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปิยะพงษ์ โชติพันธุ์ , อมรศักดิ์ สวัสดี , สุธีระ ทองขาว , ธนิษฐา ทรรพนันทน์ ใจดี , ทวนทอง จุฑาเกตุ . 2552. "ปลาในบริเวณอ่าวและแม่น้ำปากพนังกับการจัดการเขื่อนกั้นความเค็ม, ส่วนที่ 2: แบบจำลองการกินอาหาร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปิยะพงษ์ โชติพันธุ์ , อมรศักดิ์ สวัสดี , สุธีระ ทองขาว , ธนิษฐา ทรรพนันทน์ ใจดี , ทวนทอง จุฑาเกตุ . "ปลาในบริเวณอ่าวและแม่น้ำปากพนังกับการจัดการเขื่อนกั้นความเค็ม, ส่วนที่ 2: แบบจำลองการกินอาหาร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
ปิยะพงษ์ โชติพันธุ์ , อมรศักดิ์ สวัสดี , สุธีระ ทองขาว , ธนิษฐา ทรรพนันทน์ ใจดี , ทวนทอง จุฑาเกตุ . ปลาในบริเวณอ่าวและแม่น้ำปากพนังกับการจัดการเขื่อนกั้นความเค็ม, ส่วนที่ 2: แบบจำลองการกินอาหาร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.