ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ธรณีฟิสิกส์หาโครงสร้างทางธรณีวิทยาใต้ผิวดินในพื้นที่ปนเปื้อนสารหนู อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ธรณีฟิสิกส์หาโครงสร้างทางธรณีวิทยาใต้ผิวดินในพื้นที่ปนเปื้อนสารหนู อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักวิจัย : กำแหง วัฒนเสน
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กำแหง วัฒนเสน . (2544). การใช้ธรณีฟิสิกส์หาโครงสร้างทางธรณีวิทยาใต้ผิวดินในพื้นที่ปนเปื้อนสารหนู อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กำแหง วัฒนเสน . 2544. "การใช้ธรณีฟิสิกส์หาโครงสร้างทางธรณีวิทยาใต้ผิวดินในพื้นที่ปนเปื้อนสารหนู อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กำแหง วัฒนเสน . "การใช้ธรณีฟิสิกส์หาโครงสร้างทางธรณีวิทยาใต้ผิวดินในพื้นที่ปนเปื้อนสารหนู อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2544. Print.
กำแหง วัฒนเสน . การใช้ธรณีฟิสิกส์หาโครงสร้างทางธรณีวิทยาใต้ผิวดินในพื้นที่ปนเปื้อนสารหนู อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2544.