ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาสูตรตำรับน้ำยาบ้วนปากไตรแอมซิโนโลนแอซีโตไนด์และประสิทธิภาพในการรักษาไลเคนเพลนัสในช่องปาก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสูตรตำรับน้ำยาบ้วนปากไตรแอมซิโนโลนแอซีโตไนด์และประสิทธิภาพในการรักษาไลเคนเพลนัสในช่องปาก
นักวิจัย : วราภรณ์ วุฑฒะกุล , วิภาวี นิตยานันทะ , สุภาพ เกียรติทับทิว , สุวิภา อึ้งไพบูลย์ , ดวงแข มณีนวล , นฤบดี ผดุงสมบัติ , วิบุล วงศ์ภูวรักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วราภรณ์ วุฑฒะกุล , วิภาวี นิตยานันทะ , สุภาพ เกียรติทับทิว , สุวิภา อึ้งไพบูลย์ , ดวงแข มณีนวล , นฤบดี ผดุงสมบัติ , วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ . (2545). การพัฒนาสูตรตำรับน้ำยาบ้วนปากไตรแอมซิโนโลนแอซีโตไนด์และประสิทธิภาพในการรักษาไลเคนเพลนัสในช่องปาก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วราภรณ์ วุฑฒะกุล , วิภาวี นิตยานันทะ , สุภาพ เกียรติทับทิว , สุวิภา อึ้งไพบูลย์ , ดวงแข มณีนวล , นฤบดี ผดุงสมบัติ , วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ . 2545. "การพัฒนาสูตรตำรับน้ำยาบ้วนปากไตรแอมซิโนโลนแอซีโตไนด์และประสิทธิภาพในการรักษาไลเคนเพลนัสในช่องปาก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วราภรณ์ วุฑฒะกุล , วิภาวี นิตยานันทะ , สุภาพ เกียรติทับทิว , สุวิภา อึ้งไพบูลย์ , ดวงแข มณีนวล , นฤบดี ผดุงสมบัติ , วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ . "การพัฒนาสูตรตำรับน้ำยาบ้วนปากไตรแอมซิโนโลนแอซีโตไนด์และประสิทธิภาพในการรักษาไลเคนเพลนัสในช่องปาก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2545. Print.
วราภรณ์ วุฑฒะกุล , วิภาวี นิตยานันทะ , สุภาพ เกียรติทับทิว , สุวิภา อึ้งไพบูลย์ , ดวงแข มณีนวล , นฤบดี ผดุงสมบัติ , วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ . การพัฒนาสูตรตำรับน้ำยาบ้วนปากไตรแอมซิโนโลนแอซีโตไนด์และประสิทธิภาพในการรักษาไลเคนเพลนัสในช่องปาก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2545.