ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

HPLC Finger-print สำหรับการวิเคราะห์มาตราฐานบอระเพ็ด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : HPLC Finger-print สำหรับการวิเคราะห์มาตราฐานบอระเพ็ด
นักวิจัย : รักษ์เกียรติ จิรันธร , ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

       แนวทางการวิเคราะห์มาตรฐานผงยาบอระเพ็ดโดยใช้เทคนิค HPLC finger-print ร่วมกับการใช้ apigenin ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม flavonoid ที่แยกได้จากลำต้นของบอระเพ็ดเป็น internal market สามารถทำได้ในสารสกัดด้วย ethyl acetate : butanol (4:1) และสารสกัดด้วย ethanol โดยใช้ c-18 column (TSK gel Octyl-80 Ts) ชะด้วย acetonitrile/water แบบ gradient โดยเปลี่ยนอัตราส่วนระหว่าง acetonitrile/water จาก 10% เป็น 50% ใน 60 นาที และชะด้วย 50% จนครบ 80 นาที บันทึกโครมาโตแกรมที่ความยาวคลื่น 270 และ 340 nm โดย peak ของ apigenin มีค่า RT เท่ากับ 51.33 นาที

บรรณานุกรม :
รักษ์เกียรติ จิรันธร , ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ . (2543). HPLC Finger-print สำหรับการวิเคราะห์มาตราฐานบอระเพ็ด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
รักษ์เกียรติ จิรันธร , ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ . 2543. "HPLC Finger-print สำหรับการวิเคราะห์มาตราฐานบอระเพ็ด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
รักษ์เกียรติ จิรันธร , ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ . "HPLC Finger-print สำหรับการวิเคราะห์มาตราฐานบอระเพ็ด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2543. Print.
รักษ์เกียรติ จิรันธร , ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ . HPLC Finger-print สำหรับการวิเคราะห์มาตราฐานบอระเพ็ด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2543.