ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของสารสกัด volatile oil จากเหง้าขมิ้นชันต่อการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบกระเพาะอาหารหนูขาวนอกร่างกาย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของสารสกัด volatile oil จากเหง้าขมิ้นชันต่อการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบกระเพาะอาหารหนูขาวนอกร่างกาย
นักวิจัย : ศิริมา มหัทธนาดุลย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิริมา มหัทธนาดุลย์ . (2543). ผลของสารสกัด volatile oil จากเหง้าขมิ้นชันต่อการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบกระเพาะอาหารหนูขาวนอกร่างกาย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศิริมา มหัทธนาดุลย์ . 2543. "ผลของสารสกัด volatile oil จากเหง้าขมิ้นชันต่อการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบกระเพาะอาหารหนูขาวนอกร่างกาย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศิริมา มหัทธนาดุลย์ . "ผลของสารสกัด volatile oil จากเหง้าขมิ้นชันต่อการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบกระเพาะอาหารหนูขาวนอกร่างกาย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2543. Print.
ศิริมา มหัทธนาดุลย์ . ผลของสารสกัด volatile oil จากเหง้าขมิ้นชันต่อการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบกระเพาะอาหารหนูขาวนอกร่างกาย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2543.