ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบทเรียนโปรแกรมเรื่อง"การเขียนโครงการวิจัยสุขภาพ"

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบทเรียนโปรแกรมเรื่อง"การเขียนโครงการวิจัยสุขภาพ"
นักวิจัย : เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : งบประมาณแผ่นดิน
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย . (2544). ผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบทเรียนโปรแกรมเรื่อง"การเขียนโครงการวิจัยสุขภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย . 2544. "ผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบทเรียนโปรแกรมเรื่อง"การเขียนโครงการวิจัยสุขภาพ"".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย . "ผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบทเรียนโปรแกรมเรื่อง"การเขียนโครงการวิจัยสุขภาพ"."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2544. Print.
เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย . ผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบทเรียนโปรแกรมเรื่อง"การเขียนโครงการวิจัยสุขภาพ". กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2544.