ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินลักษณะทนทานต่อน้ำท่วมในข้าวพันธุ์ปรับปรุงของ IR57514 ในสภาพบ่อทดลอง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินลักษณะทนทานต่อน้ำท่วมในข้าวพันธุ์ปรับปรุงของ IR57514 ในสภาพบ่อทดลอง
นักวิจัย : ธีรยุทธ ตู้จินดา , สุรีพร เกตุงาม , สุรีพร เกตุงาม
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธีรยุทธ ตู้จินดา , สุรีพร เกตุงาม , สุรีพร เกตุงาม . (2552). การประเมินลักษณะทนทานต่อน้ำท่วมในข้าวพันธุ์ปรับปรุงของ IR57514 ในสภาพบ่อทดลอง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธีรยุทธ ตู้จินดา , สุรีพร เกตุงาม , สุรีพร เกตุงาม . 2552. "การประเมินลักษณะทนทานต่อน้ำท่วมในข้าวพันธุ์ปรับปรุงของ IR57514 ในสภาพบ่อทดลอง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธีรยุทธ ตู้จินดา , สุรีพร เกตุงาม , สุรีพร เกตุงาม . "การประเมินลักษณะทนทานต่อน้ำท่วมในข้าวพันธุ์ปรับปรุงของ IR57514 ในสภาพบ่อทดลอง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
ธีรยุทธ ตู้จินดา , สุรีพร เกตุงาม , สุรีพร เกตุงาม . การประเมินลักษณะทนทานต่อน้ำท่วมในข้าวพันธุ์ปรับปรุงของ IR57514 ในสภาพบ่อทดลอง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.