ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ (กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีค่าระดับคะแนน 1-2 ดาว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ (กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีค่าระดับคะแนน 1-2 ดาว
นักวิจัย : ศักดิ์ชาย สิกขา , ประทับใจ สิกขา , เสกสันต์ ศรีสันต์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศักดิ์ชาย สิกขา , ประทับใจ สิกขา , เสกสันต์ ศรีสันต์ . (2550). แนวทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ (กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีค่าระดับคะแนน 1-2 ดาว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศักดิ์ชาย สิกขา , ประทับใจ สิกขา , เสกสันต์ ศรีสันต์ . 2550. "แนวทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ (กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีค่าระดับคะแนน 1-2 ดาว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศักดิ์ชาย สิกขา , ประทับใจ สิกขา , เสกสันต์ ศรีสันต์ . "แนวทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ (กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีค่าระดับคะแนน 1-2 ดาว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
ศักดิ์ชาย สิกขา , ประทับใจ สิกขา , เสกสันต์ ศรีสันต์ . แนวทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ (กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีค่าระดับคะแนน 1-2 ดาว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.