ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการจัดทำมาตรฐานสมุนไพรยาแคปซูลขิงเพื่อบรรจุในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการจัดทำมาตรฐานสมุนไพรยาแคปซูลขิงเพื่อบรรจุในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย
นักวิจัย : ลักษณา เจริญใจ , วิภาวี เสาหิน , เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ลักษณา เจริญใจ , วิภาวี เสาหิน , เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา . (2552). โครงการจัดทำมาตรฐานสมุนไพรยาแคปซูลขิงเพื่อบรรจุในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ลักษณา เจริญใจ , วิภาวี เสาหิน , เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา . 2552. "โครงการจัดทำมาตรฐานสมุนไพรยาแคปซูลขิงเพื่อบรรจุในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ลักษณา เจริญใจ , วิภาวี เสาหิน , เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา . "โครงการจัดทำมาตรฐานสมุนไพรยาแคปซูลขิงเพื่อบรรจุในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
ลักษณา เจริญใจ , วิภาวี เสาหิน , เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา . โครงการจัดทำมาตรฐานสมุนไพรยาแคปซูลขิงเพื่อบรรจุในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.