ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจำลองเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดเล็ก ซึ่งใช้ความร้อนทิ้งมาทำน้ำร้อนโดยมีอุปกรณ์ทำน้ำร้อนเป็นแบบเปลือกและท่อ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจำลองเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดเล็ก ซึ่งใช้ความร้อนทิ้งมาทำน้ำร้อนโดยมีอุปกรณ์ทำน้ำร้อนเป็นแบบเปลือกและท่อ
นักวิจัย : พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : ทุนร่วม สกอ.& สกว.
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล . (2553). การจำลองเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดเล็ก ซึ่งใช้ความร้อนทิ้งมาทำน้ำร้อนโดยมีอุปกรณ์ทำน้ำร้อนเป็นแบบเปลือกและท่อ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล . 2553. "การจำลองเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดเล็ก ซึ่งใช้ความร้อนทิ้งมาทำน้ำร้อนโดยมีอุปกรณ์ทำน้ำร้อนเป็นแบบเปลือกและท่อ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล . "การจำลองเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดเล็ก ซึ่งใช้ความร้อนทิ้งมาทำน้ำร้อนโดยมีอุปกรณ์ทำน้ำร้อนเป็นแบบเปลือกและท่อ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล . การจำลองเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดเล็ก ซึ่งใช้ความร้อนทิ้งมาทำน้ำร้อนโดยมีอุปกรณ์ทำน้ำร้อนเป็นแบบเปลือกและท่อ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.