ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เรือนอบพืชผลการเกษตรขนาดเล็กโดยอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เรือนอบพืชผลการเกษตรขนาดเล็กโดยอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์
นักวิจัย : อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ , พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล , เอาไชย บุปผเวส
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : สวทช.
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ , พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล , เอาไชย บุปผเวส . (2549). เรือนอบพืชผลการเกษตรขนาดเล็กโดยอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ , พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล , เอาไชย บุปผเวส . 2549. "เรือนอบพืชผลการเกษตรขนาดเล็กโดยอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ , พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล , เอาไชย บุปผเวส . "เรือนอบพืชผลการเกษตรขนาดเล็กโดยอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ , พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล , เอาไชย บุปผเวส . เรือนอบพืชผลการเกษตรขนาดเล็กโดยอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.