ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของยาคีโตโคนาโซลต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยาพราสิควอนเทลขนาดรับประทานครั้งเดียวในอาสาสมัครสุขภาพปกติ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของยาคีโตโคนาโซลต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยาพราสิควอนเทลขนาดรับประทานครั้งเดียวในอาสาสมัครสุขภาพปกติ
นักวิจัย : วิบูล ฤทธิทิศ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิบูล ฤทธิทิศ . (2545). ผลของยาคีโตโคนาโซลต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยาพราสิควอนเทลขนาดรับประทานครั้งเดียวในอาสาสมัครสุขภาพปกติ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิบูล ฤทธิทิศ . 2545. "ผลของยาคีโตโคนาโซลต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยาพราสิควอนเทลขนาดรับประทานครั้งเดียวในอาสาสมัครสุขภาพปกติ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิบูล ฤทธิทิศ . "ผลของยาคีโตโคนาโซลต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยาพราสิควอนเทลขนาดรับประทานครั้งเดียวในอาสาสมัครสุขภาพปกติ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2545. Print.
วิบูล ฤทธิทิศ . ผลของยาคีโตโคนาโซลต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยาพราสิควอนเทลขนาดรับประทานครั้งเดียวในอาสาสมัครสุขภาพปกติ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2545.