ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์ใน Pichia pastoris และศึกษาหน้าที่ของtecombinant human transthyretin ที่ปกติและที่ถูกเปลี่ยนแปลง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์ใน Pichia pastoris และศึกษาหน้าที่ของtecombinant human transthyretin ที่ปกติและที่ถูกเปลี่ยนแปลง
นักวิจัย : พรทิพย์ ประพันธ์พจน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรทิพย์ ประพันธ์พจน์ . (2546). การสังเคราะห์ใน Pichia pastoris และศึกษาหน้าที่ของtecombinant human transthyretin ที่ปกติและที่ถูกเปลี่ยนแปลง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรทิพย์ ประพันธ์พจน์ . 2546. "การสังเคราะห์ใน Pichia pastoris และศึกษาหน้าที่ของtecombinant human transthyretin ที่ปกติและที่ถูกเปลี่ยนแปลง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรทิพย์ ประพันธ์พจน์ . "การสังเคราะห์ใน Pichia pastoris และศึกษาหน้าที่ของtecombinant human transthyretin ที่ปกติและที่ถูกเปลี่ยนแปลง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546. Print.
พรทิพย์ ประพันธ์พจน์ . การสังเคราะห์ใน Pichia pastoris และศึกษาหน้าที่ของtecombinant human transthyretin ที่ปกติและที่ถูกเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2546.