ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่ส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยตนเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ ณ หน่วยฝากครรภ์ โรงพยาบาลหาดใหญ่

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่ส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยตนเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ ณ หน่วยฝากครรภ์ โรงพยาบาลหาดใหญ่
นักวิจัย : ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : งบประมาณแผ่นดิน
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์ . (2544). การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่ส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยตนเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ ณ หน่วยฝากครรภ์ โรงพยาบาลหาดใหญ่.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์ . 2544. "การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่ส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยตนเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ ณ หน่วยฝากครรภ์ โรงพยาบาลหาดใหญ่".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์ . "การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่ส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยตนเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ ณ หน่วยฝากครรภ์ โรงพยาบาลหาดใหญ่."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2544. Print.
ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์ . การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่ส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยตนเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ ณ หน่วยฝากครรภ์ โรงพยาบาลหาดใหญ่. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2544.